facebook icon youtube icon instagram icon

Julia - zajęcia teatralne / pantomima

Julia - uczęszczała do Akademii Sztuk Scenicznych w Poznaniu PAPA, gdzie zagrała w wielu spektaklach m. in w “Dybuku w reż. Anny Romberg czy w “Poczekalni w reż. Macieja Zakrzewskiego. Poza Akademią statystuje w Teatrze Wielkim i w serialach. W ciągu ostatnich miesięcy grała w “Parii” w reż. Grahama Vicka oraz w spektaklu “O nas wszystkich” w reż. Kolektywu Malina&Teatru Variata. Jest studentką wydziału teatrologii na UAM w Poznaniu, gdzie realizuje swoją pasję do aktorstwa i teatru.

Ukończyła szkolenie “Teatr w terapii” dzięki któremu może prowadzić zajęcia teatralne z osobami niepełnosprawnymi, starszymi, wykluczonymi społecznie a także z dziećmi z trudnych rodzin i świetlic socjoterapeutycznych.

Wróć do kategorii artystów

E-mail: stageofarts.com@gmail.com